Röstning i finalen - tittarröster och jurygrupper

10 mars 2023

I finalen på lördag tävlar 12 bidrag och poängen delas ut av tittarna som har 50 % av makten via telefon- och appröstning och av en internationell jury som står för resterande 50% av makten. Om två bidrag får lika många poäng är antalet röster från tittarna utslagsgivande. Jurygrupperna som är med och avgör finalen i år kommer från Australien, Belgien, Kroatien, Lettland, Malta, Spanien, Tyskland och Österrike.

 Den internationella juryn ska tillföra det europeiska perspektivet till Melodifestivalen. Tanken är att den ska hjälpa till att ta fram en vinnare som har chans att få en framskjuten placering i Eurovision Song Contest, förklarar Anders Wistbacka, projektledare och övergripande ansvarig för Melodifestivalen 2023.  

 
Så går röstningen till   
Det går att rösta på alla 12 bidrag i två olika omgångar. I varje omgång kan tittarna rösta upp till 5 gånger per bidrag, antingen via appen Melodifestivalen eller appen Mello United. Det går även att ringa och rösta upp till 5 gånger per telefonnummer och röstningsomgång. 

Den första röstningsomgången avslutas strax före redovisningen av jurygruppernas röster. När jurygruppernas röster har redovisats i sändningen har tittarna möjlighet att reagera på utfallet och då startar röstningsomgång två. Har man inte använt alla röster från den första omgången sparas de inte i appen. Alla lagda röster från den första omgången räknas med i den andra omgången.     
 
Åtta internationella jurygrupper delar ut 58 poäng var, baserat på poängskalan 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 poäng. Tittarna delar också ut 58 poäng baserat på skalan 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 poäng. Dessa poäng baseras på hur de åtta olika tittargrupperna har röstat totalt under kvällen. 

Det bidrag som har fått flest poäng totalt vinner Melodifestivalen 2023 och får representera Sverige i Eurovision Song Contest 2023. Om två bidrag får samma slutresultat avgör högst antal poäng från tittargrupperna. Om två bidrag får samma slutresultat och dessutom samma antal poäng från tittargrupperna vinner det bidrag som har fått flest antal röster totalt från tittargrupperna.    


I samtliga tävlingar går det endast att rösta i
apparna och via telefon om du befinner dig i Sverige.    
 
 
Tittargrupperna     
Melodifestivalen är hela Sveriges fest och för att stärka den visionen introducerades tittargrupper 2019 för att alla röstare, oavsett ålder, ska ha lika mycket inflytande på resultaten i tävlingen. Upplägget med tittargrupper innebär att samtliga röster sorteras in i åtta olika tittargrupper. Sju för åldersgrupper och en för telefonröster (se nedan). För att vinna Melodifestivalen behöver ett bidrag ha ett starkt stöd i alla tittargrupper.     
 
Användare som röstar via apparna Melodifestivalen eller Mello United delas in i sju olika grupper baserade på ålder. Därför behöver alla användare uppge födelseår i samband med registrering av konto i appen. Den ålder som en användare uppnår under 2023 avgör vilken tittargrupp den tillhör.      

Så här fördelas åldrarna i de sju olika tittargrupperna som appanvändarna delas in i:     
Grön - 3-9 år      
Turkos - 10-15 år      
Blå - 16-29 år      
Lila - 30-44 år      
Rosa - 45-59 år      
Röd - 60-74 år      
Orange - 75+      
Telefonröster: De som röstar via telefon tillhör den åttonde tittargruppen. Denna tittargrupp har ingen färg.     

Telefonröstning och telefonnummer  
Varje tävlingsbidrag har två olika röstningsnummer. Telefonnumret för att rösta och samtidigt stödja Radiohjälpen kostar 9,90 kronor per samtal varav 9,20 kronor går till Radiohjälpens arbete.  Det alternativa numret kostar 3,60 kronor per samtal. Eventuell trafikavgift tillkommer.       

I alla sex program går det att ringa 10 gånger per bidrag på Radiohjälpens nummer samt 10 gånger per bidrag på det alternativa numret, för båda nummer fördelat på 5 röster per röstningsomgång. 

Det går inte att ringa och rösta från utlandet.     

Röstning i Melodifestivalens appar    
I samtliga sex program kan tittarna hjärtrösta genom appen Melodifestivalen eller appen Mello United i två röstningsomgångar. Tittarna har 5 röster per bidrag i varje omgång. 

Det finns två appar som användare kan rösta i: Melodifestivalen och Mello United. Samma användarkonto kan användas i båda apparna, vilket gör att det går att rösta på ett bidrag i den ena appen och sedan fortsätta rösta på samma bidrag i den andra appen. Det går inte att rösta fler än 5 gånger per bidrag i en omgång från samma användarkonto.  
 
Melodifestivalens app    
I Melodifestivalens app för mobiltelefoner och surfplattor går det även att titta på Melodifestivalen-innehåll dygnet runt under tävlingsveckorna. Här kan man hänga med backstage och få senaste nytt från artister och programledare i Mello-flödet, tippa resultatet i tävlingarna, samla och byta All Stars-kort och skicka meddelanden till vänner i olika grupper.   

Mello United    
Liksom i Melodifestivalens app går det att titta på Melodifestivalen-innehåll dygnet runt under tävlingsveckorna, hänga med backstage och få senaste nytt från artister och programledare i Mello-flödet, samt tippa resultatet i tävlingarna. Utöver detta erbjuder Mello United en livechatt-funktion med vänner under direktsändningarna, där man kan reagera på de olika bidragen och se vänners reaktioner. Mello United finns endast tillgänglig för surfplattor. 

Kontakter

Mellomedia